Mixed Raisins (缤纷葡萄干)

  • 銷售額
  • 定價 $9.70
內含稅金。 結帳時計算運費


Ingredient: Rose Raisins, Blackcurrent Raisins, Green Raisins

Net Weight: 300g

Product of China, Ningxia Yinchuan